AE 2013 Çalıştayı

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 21-22 Ekim 2013 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ev sahipliğinde İYTE Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Bilindiği gibi, 1. Çalıştay, 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde; üniversite, kamu kurumları, mesleki dernekler ve yayıncıları temsilen yaklaşık 200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve sonuçları, Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ile kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yapılacak olan 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı’nda;

  • önemli yayınevlerinin açık erişim konusundaki stratejilerine ve yaptıkları çalışmalara yer verilecek,
  • akademisyen gözüyle açık erişim olgusu incelenecek,
  • mevcut açık erişim kaynaklarının neler olduğu ve bunlardan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin bilgilendirme yapılacak,
  • açık erişim konusunda çeşitli uygulamalar anlatılacak,
  • “araştırma verisi ve açık veri” konuları üzerinde durulacak,
  • ülkemizdeki en önemli fon sağlayıcı TÜBİTAK’ın açık erişim konusuna bakışı ve bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

21-22 Ekim 2013 tarihlerini de içine alan hafta, aynı zamanda tüm Dünyada Açık Erişim Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Tüm araştırmacılar, akademisyenler, yayıncılar, kütüphaneciler, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini “2.Ulusal Açık Erişim Çalıştayı”na katılmaya davet ediyoruz.

Toplantı Düzenleme Komitesi Adına

Gültekin Gürdal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı