Çalıştay Sunumları

21 Ekim 2013

 • Açılış Konuşması
  Gültekin GÜRDAL, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
 • Neden Açık Erişim?
  Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Rektör Yardımcısı
 • Yasal Yönleriyle Büyük Veri ve Bilgi Güvenliği
  Prof. Dr. John GATHEGI, School of Information at the University of South Florida
 • Büyük Veri
  Ayhan ÖNDER, Bilgi Teknolojileri Uzmanı, IBM Türk
 • “Büyük Yayıncıların Açık Erişim Politikaları, Aracıların Rolü”
  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yaşar TONTA, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • “İyi Girişimler ve Uygulamalar”
  Oturum Başkanı: Gültekin GÜRDAL, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

22 Ekim 2013